Ponúkame kompletné služby

• elektroinštalácie
• svetelné obvody
• zásuvkové obvody
• výmena starého elektrického vedenia
• rozvody televízneho a satelitného signálu
• kabeláž telefónnych a počítačových sieti
• montáž bleskozvodov
• montáž satelitnej techniky
• zhotovenie prípojky
• revízie
• ďalšie elektroinštalačné práce

Potrebujete cenovú ponuku alebo poradiť?

ziarovka