Ohrev vody pomocou fotovoltaických panelov

Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltaických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Unikátnym riešením je priame napojenie výhrevnej špirály na fotovoltaické panely, čím nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi efektívne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná regulácia celého systému.

Jednoduchosť a variabilita umiestnenia fotovoltaických panelov, ich bezúdržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakticky neobmedzené možnosti využitia zariadenia v rodinných a panelových domoch, ako aj v priemyselných objektoch.

Využitie fotovoltaických panelov na ohrev vody je ekologická výroba elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa nakupovať ďalšie prídavné zariadenia. Je to zatiaľ najefektívnejšie a bezstratové využitie ekologickej elektrickej energie z fotovoltaických panelov.

Možnosti ohrevu

Intenzitu slnečného svetla ovplyvňuje počasie a ročné obdobia. Preto hybridné ohrievače vody sú určené na predohrev, ohrev a doohrev vody v prípade použitia elektrického zdroja z fotovoltaických panelov na ohrev vody.

Predohrev vody

Pre predohrev a ohrev vody sa ohrievače vody typu LX ACDC zapájajú medzi plynový kotol so zásobníkovým ohrevom vody a zdroj studenej vody. Uvedeným zapojením a použitím ohrievača vody zn. LOGITEX sú k dispozícii 3 zdroje pre ohrev teplej vody: plyn, elektrický prúd z fotovoltaických panelov a elektrický prúd zo siete ( AC 230V ).
Teplá voda zohriata pomocou fotovoltaických panelov prúdi priamo do zásobníka vody v plynovom kotli a ak je dostatočne teplá, nedôjde k zopnutiu plynového kotla čím dochádza k značnej úspore plynu. V prípade, že voda nie je dostatočne zohriata energiou z fotovoltaických panelov, dôjde k doohrevu vody v plynovom kotli. Na samotný doohrev vody sa však spotrebuje výrazne menšie množstvo plynu ako pri ohreve studenej vody. Takéto zapojenie ohrievačov vody zn. LOGITEX garantuje teplú vodu i v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia a zároveň šetrí značné finančné prostriedky za úsporu plynu.

Zapojenie ohrievača vody typu LX ACDC pred plynový kotol, umožňuje zohrievať vodu aj v prípade, že dôjde k poruche alebo obmedzeniu dodávky plynu. V takomto prípade sa voda zohrieva pomocou slnka, alebo ak je nepriaznivé počasie je možné aktivovať druhú rezervnú špirálu v ohrievači vody, ktorá sa zapína pomocou druhého termostatu. Rezervná špirála je napojená na elektrickú energiu zo siete (AC 230V). Jej aktiváciou sa ohrievače vody typu LX ACDC stávajú klasickými elektrickými ohrievačmi vody a spoločne s elektrickým zdrojom z fotovoltaických panelov plnohodnotne zohrievajú vodu aj bez dodávky plynu.

Doohrev vody

Ohrievače vody zn. LOGITEX LX ACDC je možné použiť aj ako elektrické ohrievače vody. Pracujú na princípe dvoch samostatných elektrických okruhov. Prvý je napojený na elektrickú energiu zo siete (AC 230V) a druhý je napojený na ekologicky čistú elektrickú energiu z fotovoltaických panelov. Obidva okruhy môžu pracovať súčasne alebo každý samostatne.

Pripojenie na zdroj elektrickej energie zo siete garantuje ohrev vody počas dlhodobo nepriaznivého počasia. Pomocou termostatu sa nastaví požadovaná teplota vody (napr. 40°C). Pri dosiahnutí prednastavenej teploty 40°C sa automaticky vypína prívod elektrickej energie zo siete (AC 230V) a v ohrievači vody sa ďalej zohrieva voda ekologicky čistou elektrickou energiou z fotovoltaických panelov (doohrev až na max. teplotu 80°C).

Pri takomto novom spôsobe ohrevu vody dochádza k významnej úspore elektrickej energie čerpanej zo siete so sprievodným šetrením finančných prostriedkov.
Ohrievače vody LX ACDC sa dajú využiť aj na pripojenie nočného prúdu. V takejto variante v noci zohrieva vodu zdroj lacného nočného prúdu a cez deň ekologicky vyrobený prúd z fotovoltaických panelov.

Hybridný ohrievač vody LOGITEX

Hybridné ohrievače vody LX ACDC v modelovom prevedení je možné okrem ohrevu AC a DC prúdom pripojiť aj k externému zdroju tepla (krby, pece, tepelné čerpadlá, plynové kotle a podobne).

Pomocou vstavaného trubkového systému (výmenníku) v ohrievači, dochádza k odovzdávaniu tepla do vody v ohrievači. Hybridný ohrievač LX ACDC/K je možné napojiť na teplovodný externý zdroj s max. teplotou 100°C a tlaku 1MPa. Výmenník pracuje v nútenom ako aj v samospádnom obehu.

Viac o ohrievačoch LOGITEX