1. Vypracujeme kompletný návrh

Návrh zahŕňa posúdenie slnečnej kapacity prostredia, vypočítanie očakávaného výkonu, ktorý bude dostupný po inštalácii fotovoltaických panelov na danú plochu a kalkuláciu nákladov.

2. Vybavíme písomné záležitosti

Samozrejmosťou pre nás je vypracovanie všetkých žiadostí a administratívnych dokumentov.

3. Pomôžeme pri získaní dotácie

Sme oprávnenými zhotoviteľmi, ktorí spĺňajú podmienky na inštaláciu zariadení podporenú projektom “Zelená domácnostiam”. 

4. Dodáme a nainštalujeme kvalitné systémy

Zákazníkom ponúkame fotovoltaické systémy od kvalitných nemeckých výrobcov. Na požiadanie dokážeme poskytnúť predĺženú záruku na komponenty.

5. Zabezpečíme servisné práce

Hoci si fotovoltaické systémy nevyžadujú takmer žiadnu údržbu a majú dlhú životnosť, v prípade potreby poradenstva či servisu sme tu pre vás.

Máte otázky?
Potrebujete cenovú ponuku? 

Pošlite nám správu

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaše tel. číslo

Vaša správa

Dôvody hovoriace prečo zvoliť fotovoltaickú solárnu elektráreň

  • Solárnu elektrinu môže vyrábať každý. Získavať elektrinu pomocou slnečnej energie sa dá na každej streche alebo fasáde taktiež majetkovou účasťou na solárnych elektrárňach.
  • Zariadenie na výrobu solárnej elektriny sú podporované štátom a vynášajú peniaze.
  • Solárna elektrina je aktuálnou metódou získavania energie. Je obnoviteľná, ekonomická, ekologická a taktiež čistá, lebo nespotrebúva žiadne palivo a tak nevypúšťa žiadne škodlivé splodiny (emisie CO2).
  • Po uvedení do prevádzky nie je nutná prakticky žiadna údržba. Solárne panely sú naviac stabilne a nepodliehajú opotrebovaniu
  • Zariadenia na výrobu solárnej elektriny majú dlhú záruku výkonu. V porovnaní zo svojou dlhou životnosťou sa relatívne rýchlo amortizujú.
  • Vďaka modulárnej technike sa dá solárne zariadenie pružne prispôsobiť individuálnym požiadavkám na výkon a dajú sa ľubovoľné rozširovať.
  • Solárna elektrina vytvára v človeku vedomie o hospodárení s energiou a tým pôsobí vlastná výroba elektriny na obmedzenie našej energetickej spotreby.
  • Solárna elektrina zvyšuje kvalitu života. Je to dobrý pocit, vyrábať čistú elektrinu a pritom nezaťažovať životné prostredie.
  • Solárna elektrina poskytuje istotu, že je k dispozícii v neobmedzenej miere a všade. Mnohonásobné presahuje potrebu obyvateľstva na celom svete.
  • Slnko je vďačný zdroj energie. Či severne alebo južne, chudobným alebo bohatým, slnko je k dispozícii každému. Kvôli solárnej energii sa nevedú žiadne spory ako u iných zdrojov energie ako je ropa, plyn, urán, uhlie a iné.

Aké zariadenie je pre vás najvhodnejšie? Ako využiť dotáciu pre domácnosti?

PORADÍME VÁM

Akým spôsobom môžete využiť fotovoltaické systémy?

Ohrev vody

Logitex
Využitie fotovoltaických panelov na ohrev vody je ekologická výroba elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa nakupovať ďalšie prídavné zariadenia.

Čítať viac

Kúrenie

Teza 2000, Ariem DC, infrakúrenie
Ďalšie efektívne a bezstratové využitie energie s fotovoltaických panelov je priamo na kúrenie. Vykurovací systém je jednoduchý pretože pracuje s malým množstvom vody čo niektoré kotle nedokážu pretože musia zohriať veľké množstvo vody.

Čítať viac

Princíp Fungovania fotovoltaického článku FV

Fotovoltaický článok je vlastne veľkoplošná polovodičová dióda (vnútorný fotoelektrický jav), ktorá premieňa slnečnú energiu dopadajúcu vo forme žiarenia priamo na elektrickú. To znamená, že pracuje na fyzikálnom princípe toku elektrického prúdu medzi dvoma prepojenými polovodičmi s rozdielnymi elektrickými vlastnosťami, na ktoré dopadá svetelné žiarenie. Jedna vrstva kremíka (Si) sa vďaka prímesí atómov fosforu vyznačuje nadbytkom elektrónov (záporných nábojov) a označuje sa ako N-vrstva. Druhá vrstva kremíka je obohatená atómami bóru, čím v nej vzniká nedostatok elektrónov, označuje sa ako P-vrstva a má kladný náboj. Medzi oboma vrstvami vzniká tzv. P-N prechod, ktorý je pri dopade slnečného žiarenia aktivovaný a pripojenými vodičmi tečie medzi oboma vrstvami elektrický prúd. P-N prechod je polovodič, pretože na rozdiel od striedavých elektrických zariadení prúd tečie len jedným smerom – od záporného pólu ku kladnému. Pri dopade slnečného žiarenia, alebo iného svetelného zdroja na polovodič, má napätie medzi oboma pólmi hodnotu približne 0,5 V. Pretekajúci prúd závisí od intenzity slnečného žiarenia, čiže množstva dopadajúcich fotónov a veľkosti článku, ktorých je v paneli umiestnených niekoľko. Napätie v nich býva zvyčajne 12 – 24 V. Nominálny výkon fotovoltaických článkov je udávaný v jednotkách Watt peak (Wp), ktorý zodpovedá vyrobenému výkonu solárneho panela pri štandardizovanom výkonnostnom teste, teda energetickej hustote žiarenia 1kW/m2, pri teplote 25 oC a svetelnom spektre slnečného žiarenia po prechode bezoblačnou atmosférou Zeme.

Jednosmerný prúd, ktorého zdrojom je sústava FV článkov tvoriacich modul, využíva mnoho jednoduchých elektrických zariadení, ako sú napr. prenosné elektrospotrebiče na batérie. V najjednoduchších solárnych aplikáciách je jednosmerný prúd vyrábaný FV článkami využívaný elektrospotrebičmi priamo. Najjednoduchším príkladom je vrecková kalkulačka so solárnym článkom. V aplikáciách, kde je potrebný striedavý prúd, treba použiť tzv. menič, ktorý z jednosmerného vyrába striedavý prúd. Striedavý prúd je dodávaný verejnou elektrickou sieťou a využíva ho väčšina bežných elektrospotrebičov.
Schéma fotovoltaického článku.

Vplyv orientácie na účinnosť systému:
Fotovoltaické panely je najlepšie orientovať priamo na juh, resp. juhozápad až juhovýchod. V lentných mesiacoch dopadá na zemský povrch cca 75% ročného globálneho žiarenia, využiteľnosť FV systému samozrejme závisí od uhla naklonenia panelov. V zásade platí, že sklon panelu okolo 32 stupňov je optimálny pre maximálnu účinnosť v letných mesiacoch.Odchýlky od ideálnej hodnoty náklonu však znamenajú straty len niekoľko percent.

Možnosti inštalácie na budovách:
Vďaka relatívne nízkej hmotnosti FV panelov sú možnosti inštalácie panelov široké, či už na šikmé alebo ploché strechy, fasády alebo prístrešky.

schema_princip_fotovoltaiky