Spišská Nová Ves

Bytový dom Banícka 1, 28

Bytový dom J.Hanulu 3, 5

Bytový dom Wolkerová 22

Bytový dom Gaštanová 2, 4

Bytový dom Gorazdová 31, 33

Bytový dom Hurbanová 10

Bytový dom Za Hornádom 7

Materská škôlka – jedáleň – Lipová 21

Spišmarket – Radlinského

Bytový dom Rázusova 32 – osvetlenie

ZO SPIŠ elektrifikácia záhradkárskej oblasti

 

Krompachy

Bytový dom Cintorínska 1, 2

 

Levoča

Základná škola Francisciho 11 (počítačové triedy)

Bytový dom železničný riadok 23 – osvetlenie

 

Olcnava

Bytový dom Zelená 2

 

Smižany

Materská škôlka Zelená 1

 

Sp. Hrhov

Reedukačne centrum – Sociálne priestory

 

Sp. Vlachy

Bytový dom 9.Mája – osvetlenie

 

Rudňany

Bytový dom Zápalenica 4

Most Recent Projects